dimarts, 28 de juliol de 2015

EXÀMENS EXTRAORDINARIS SETEMBRE 2015

CALENDARI I HORARI DE LES PROVES:

DIMECRES 2 SETEMBRE                                  DIJOUS 3 SETEMBRE

10:00 SOCIALS 3r i 4t ESO                                 10:00 SOCIALS 2n ESO
          MATEMÀTIQUES 3r ESO                    
          ANGLÈS 3r ESO                                        11:00 MATEMÀTIQUES 2n ESO
          CASTELLÀ 2n ESO
          TREBALL SÍNTESI tots cursos

11:00 CATALÀ 2n ESO

12:00 ANGLÈS 2n ESO

13:00 PROJECTES 2n ESO

Les proves es realitzaran als mòduls de secundària.